• Frågor
 • 1. Har du tagit del av UGFs verksamhetsplan 2013?
 • 2. Hur ofta besöker du UGFs hemsida?
 • 3. Har du synpunkter på UGFs hemsida?
 • 4. Hur viktiga är följande övergripande aktiviteter?
 • 5. Hur viktiga är Slopegruppens aktiviteter?
 • 6. Hur viktiga är Ban- och miljökommitténs aktiviteter?
 • 7. Hur viktiga är Breddgolfkommitténs aktiviteter?
 • 8. Hur viktiga är Junior- och Elitkommitténs aktiviteter?
 • 9. Hur viktiga är Tävlingskommitténs aktiviteter?
 • 10. Hur viktiga är Regelkommitténs aktiviteter?
 • 11. Hur viktiga är Seniorkommitténs aktiviteter?
 • Svarsstatistik
  Antal
Ja jag är väl insatt i verksamhetsplanen 14
Ja jag har läst den 69
Jag har läst delar av den 74
Jag har inte tagit del av den 115
Svarande 272
Inget svar 3